Hazırlık atlama ( Proficiency ) Amacı ?

Yabancı dil eğitiminin önemi Türkiye’de her geçen gün artmaktadır ve öğrencilerin okuyacağı bölüm ne olursa olsun İngilizce hazırlık eğitimi birçok bölümde zorunlu olarak uygulanmaktadır fakat İngilizceyi bir zorunluluk olarak değil yaşam standartlarımızı artırmak, kariyer planlarımızı gerçekleştirmek için bir gereklilik olarak görmeliyiz.

Hazırlık Atlama Nedir?

Birçok üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olması veya bazı bölümlerde İngilizcenin zorunlu kılınması nedeniyle üniversiteyi kazanan öğrencilere yapılan Yabancı dil yeterlilik sınavıdır.  Proficiency sınavları; üniversitelerin, öğrencilerine dil seviyelerini değerlendirmek amacıyla uyguladıkları üst düzey sınavlardır.

Her üniversitenin yabancı dil bölümleri tarafından hazırlanan Proficiency sınavları, öğrencilerin çeşitli alanlarda (grammar, writing, listening, reading, speaking) yabancı dile hakim olmalarını gerekli kılmaktadır. Sınavlar, üniversitelerin izlemiş oldukları yönetmeliğe göre soru sayısında ve içerdikleri bölümlerde değişiklik göstermektedirler.

Hazırlık atlama eğitim içeriği

Günümüzde yabancı dil bilgisi artık her üniversite öğrencisinin en az orta düzeyde olması beklenmektedir. Bu yüzden tüm üniversiteler öğrencilerinin yabancı dil seviyesini yeterli düzeye getirir, daha sonra öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.

Başarısız olan öğrenciler ise bir yıl daha aynı öğrenimi görmek durumunda kalırlar Yani, öğrenci belli periyotlarda “kur” atlama sınavlarına girer ve başarılı olması koşuluyla bir üst kura geçer. Sene başında yapılan hazırlık atlama sınavlarında başarılı olan öğrenciler doğrudan bölüme geçerken, başarısız olanlar ise kendi içlerinde seviyelerine göre ayrılır.

Hazırlık atlama ya da diğer adıyla yabancı dil “yeterlik sınavı” bir öğretim yılında birçok üniversitede 3 defa uygulanır. Bu süreçler Eylül – Ocak – Haziran aylarında yapılan sınavlarla belirlenir. Örneğin, öğrenci Ocak dönemi sınavıyla başarı yakalamışsa, dönem arası olmasına rağmen bölümüne geçmeye hak kazanır.

Üniversitelere göre hazırlık atlama eğitimi nasıl olur?

Her üniversitenin hazırlık atlama sınavı farklıdır, dolayısıyla her üniversitede yapılacak sınav farklılık göstermektedir.

Sınav her üniversite için farklı olsa da temel olarak gramer, kelime, okuma, yazma ve dinleme bölümlerinden oluşur. Bazı üniversiteler konuşma becerisini ölçme amaçlı speaking bölümü eklerken, bazı üniversiteler dinleme bölümünü sınavdan çıkarmışlardır.

Hazırlık Atlama Sınavında Başarısız Olma Durumunda

Sınavda başarısız olan öğrenciler, sınavdaki performanslarına göre hazırlık biriminde kendilerine uygun İngilizce seviyesindeki sınıfa yerleştirilip eğitim alırlar. Yılsonunda tekrar başarısız olanlar bir sonraki yılın başında yeni gelenlerle tekrar sınava girerler. Yine başarısız olurlarsa ikinci yıllarını da hazırlık biriminde İngilizce eğitim alarak geçirirler.

Pek çok üniversite ikinci yılında da başarısız olanların kazandıkları bölümde okuma haklarını geri almaktadır. Bazı okullar bir yıllık eğitimin ardından başarısız olanları bölümlerine göndermekte, ancak eğitim gördükleri süre boyunca her yıl aynı sınava girip bu sınavda başarı göstermelerini zorunlu tutmaktadır. Aksi halde bu öğrenciler bölümü bitirseler bile mezun olamamaktadır. Dolayısıyla hazırlık atlama ve proficiency sınavları birçok öğrenci için ciddi önem taşımaktadır.

Hazırlık Atlama Sınavında Neden AmericanLIFE
  • * İhtiyacınız olan gramer yapılarını sistematik bir şekilde öğrenmeniz sağlanır.
  • * Kelime öğrenme metotlarıyla kelime hazneniz genişler.
  • * Paragraf sorularında, zamanı nasıl kullanmanız gerektiği ve doğru cevaba en kolay nasıl gidebileceğinizi öğrenirsiniz.
  • * Yazma bölümünde, sınavda çıkabilecek makale örneklerini üzerinde çalışarak bu makaleleri hangi teknikle yazmanız gerektiğini öğrenirsiniz.
  • * Konuşma bölümünde, sınavda çıkabilecek başlıklar üzerine karşılıklı konuşma tekniklerini edinirsiniz.
  • * Dinleme bölümünde, üniversitenin dinleme sınavında uyguladığı teknik göz önünde bulundurularak, bolca dinleme alıştırmaları yaparak hem kulağınızı geliştirir hem de kendinizi sınav tekniğine hazır hissedersiniz.

 

Hazırlık Atlama kurslarımızın gün, saat ve tarih bilgileri için detaylı bilgi için 0312 432 00 23