Yabancı Bir Dili Daha İyi Konuşabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

//Yabancı Bir Dili Daha İyi Konuşabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Yabancı bir dilde iletişim kurabilmek hem çok heyecanlı hem de sizi daha fazla öğrenmeye doğru motive eden bir aktivite olabilir. Daha fazla öğrendikçe hatalarımızı anlar ve düzeltmek için çaba gösteririz. Peki daha iyi konuşabilmek için neler yapabiliriz?

Önce sorunun kaynağının neler olabileceğine bir bakalım:

  • Eğer bir süre düşündükten sonra bile cümlenize nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız,
  • Bir cümlenin ortasında durup devam edemiyorsanız (kelime eksikliğini ispat eder),
  • Telaffuzda sıkıntılar yaşanıyorsa,
  • Çok hata yapıyor ve farkında değilseniz,

Kesinlikle problem var demektir.

Bu tarz problemler öğrenmekte olduğunuz yabancı dille ilgili bilgi eksikliğinizi gösterir. Böyle durumlarda anadili iyi konuşan birini dinlemek önem kazanır. Daha fazla konuşma çabası sizin ne kelime, ne de dilbilginizi geliştirir, hatta daha kötü hale bile getirebilir.

Yeni bir dil öğrenirken, ilk andan itibaren, çok okuma ve dinleme yapmalıyız. Okuma esnasında sözlük kullanmalıyız. Dinleme, hem öğrendiğimiz dile aşinalık kazandıracak, telafuzumuzu geliştirecek, hem de karşı tarafın dili nasıl kullandığını anlamamızı sağlayacaktır. Bu arada yavaş yavaş yazı çalışmalarına başlamalı, hatta birkaç cümle ile birine e-posta yazarak öğrendiklerimizi test etmeliyiz. Zaman içerisinde, sabırla çalışarak ve yazarak doğru cümleler kurabiliriz. Fakat bu arada okuma ve dinlemenin yoğunlaşarak devam etmesi gerekir. Okumaları zaman zaman yüksek sesle yaparsak, öğrenmeye çalıştığımız dili de kendi sesimizden duymaya alışırız. Dinlediğimiz şarkıların sözlerini bulduktan sonra telaffuzları taklit ederek söylemeğe çalışmak, yabancı filmleri altyazısız izlemek doğru konuşabilme yolunda çok ilerlememizi sağlayacaktır.

Sadece dilbilgisi ile konuşamayız, ya da sadece kelime ezberlemek de işimize yaramaz. Dilbilgisini temel olarak düşünüp dört beceriye (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eş zamanlı olarak odaklanmalıyız. Her biri içiçe geçmiştir, ayrı düşünülemezler. Yeni bir dil öğrenmeye başlarken iyimser ve çok çalışmaya hazır olmalıyız. Başlama nedenlerimizi unutmamalı, kendimizi sürekli motive etmeliyiz. Disiplinli çalışma ve doğru bir yaklaşımla, öğrenmek istediğiniz dili konuşabilir, yazabilir, dinlediğimizde ve okuduğunuzda rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Adres: Mithatpaşa Cd. No:43/E Kızılay / Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 432 00 23
Eposta: kizilay@americanlife.com.tr
Web Site: http://www.kizilay.americanlife.com.tr/

Leave A Comment