İngilizce Dili’nin Kökleri Nereye Dayanıyor?

//İngilizce Dili’nin Kökleri Nereye Dayanıyor?

İngilizce dili nasıl oluşmuştur? Kökleri nereye dayanıyor? Neden bu kadar popüler olmuştur?

Bu sorulara cevap verebilmek için beş bin sene öncesine, Karadeniz’in kuzeyine, Güneydoğu Avrupa’ya gitmek gerekir.

Uzmanların araştırmalarına göre, bu bölgede beş nin sene önce “ön Hint-Avrupa” diye adlandırılan, günümüzde konuşulmayan bir dil kullanılmaktaydı. Ama, aynı zamanda, bu araştırmalar bu dilin bir çok Avrupa dillerinin öncüsü de olduğunu göstermektedir.

Bu dillerin arasında antik Yunanca, Almanca ve Latince sayılabilir. Latince konuşma dili olarak geçerliliğini yitiren ilk dildir. Bunun yanında, üç önemli ve şu anda modern dünyada kullanılan dili bizlere miras olarak bırakmıştır:

İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca. Antik Almanca, Flemenkçe, Danca, Almanca, Norveçce, İsveçce ve İngilizce olarak farklı kimliklere bölünmüştür. İngilizce, Britanya adasına düzenlenen akınların sonucunda yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir dildir.

İngilizce Dili’nin Kökleri Nereye Dayanıyor?

İngilizce Dili’nin Kökleri Nereye Dayanıyor?

Britanya adasını ilk istila edenler, bin beşyüz sene önce, çeşitli Alman kavimleri (Angıllar, Saxonlar) olmuştur. Bu kavimler kendilerine Keltler diyen, adanın yerlileri ile karşılaşmış ve savaşmışlardır. Zaman içerisinde çoğu Kelt yok edilmiş ya da köle yapılmıştır. Bazıları Galler bölgesine kaçmış ve orada yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bu kavimlerin kullandığı diller birleşerek Eski İngilizce’yi oluşturmuşlardır. Eski İngilizce’den günümüze yazılı birtakım dokümanlar ulaşmıştır ama en ünlüsü ve bilineni, İngilizce dilindeki en eski şiir olan, bin sene önce yazılmış, yazarı bilinmeyen “Beowulf”dur.

Bir sonraki istila bin sene kadar önce Vikingler tarafından gerçekleştirilmiş ve Vikingler önce geçici, daha sonra ise kalıcı olacak üsler kurmuşlar ve adada kalmışlardır. Günümüz İngilizcesi’nde de kullanılan bazı kelimeleri de bu dönemde dile kazandırmışlardır.”‘Sky (Gökyüzü)”, “egg (yumurta)”, “leg (bacak)”, “take (almak)” kelimeleri bunlardan sadece bazılarıdır.

Üçüncü istila, Kuzey Fransa’da yaşayan ve Fransızca konuşan Normanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Fransızca, yüzyıllar boyunca dünyada konuşulan en önemli dil olmuştur. Fransızca eğitimli insanın dilidir bu dönemlerde… Köylü halk ise Eski İngilizce konuşmaktaydı. Eski İngilizce Fransızca’dan da bir çok kelime almıştır. “Damage (zarar)”, “prison (hapishane)”, “marriage (evlilik)”, “jury (juri)”, “parliament (parlamento)”, “justice (adalet)” bunlardan bazıları. Zamanla Normanlar Fransızca kullanmayı bırakmışlar ve kullanılan dil Fransızca ve İngilizce karşımı (Orta Dönem İngilizcesi) bir dil olmuştur.

14’ncü yüzyılda yeniden Anglo Sakson etkisinin Britanya’da hakim hale gelmeye başlamasıyla İngilizce’nin de yeniden yükselme dönemi başlamıştır. Bu, aynı zamanda, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun da doğmaya başladığı dönemdir. Ama, modern İngilizce’nin oluşumu 16. yüzyıldan itibaren başlamıştır.

Kısacası, İngilizce, antik dillerin soyundan gelen, bunlardan ödünç aldığı kelimelerle zenginleşmiş, nispeten genç ve modern, dünyada baskın olarak kullanılan bir dildir.

Leave A Comment