Creact Teenglish programlarından herhangi birine katılan öğrencilerimize sunulan ücretsiz yaratıcı aktivite programlarının genel adıdır. Program, desteğe ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olup, okuldaki eğitimlerine ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur.

Teenglish öğrencilerine ücretsiz sunulan bu hizmet, aldıkları İngilizce eğitimlerini destekleyip güçlendirecek şekilde planlanmıştır.

Aktivite Programları;
  • Drama Stage; çocukların algılarının en açık, gözlem yeteneklerinin en yüksek olduğu yaşlarda İngilizce iletişim becerilerinin yanı sıra özgüven duygularını da geliştirerek sosyalleşmelerine imkan sağlar.
  • Project Work; farklı yaş gruplarındaki Teenglish öğrencilerinin ilgi alanları ve zeka türleri temel alınarak yönlendirildiği proje çalışmalarıdır. Proje çalışmalarında dilin gerçek hayatta kullanılarak gençlerin özgüven duygularının artırılması hedeflenir.
  • A Little Help; Teenglish öğrencilerinin İngilizce iletişim becerilerinin yanı sıra okullardaki akademik başarılarını artırma amacıyla planlanmıştır. Okul sınavları ya da ödevlere yönelik çalışmalar için düzenlenen ücretsiz destek programıdır.
  • Tic Tac Toe; eğitsel oyunların yabancı öğretmenlerle İngilizce olarak oynandığı ana ders etkinliklerini destekleyen ücretsiz yaratıcı aktivite sınıflarından biridir.

creact