M.E.B Mevzuat Desteği
American LIFE, yeni açılacak bir şubeye resmi açılış sürecinde ve sonrasında mevcut kurumunuzun dönüştürülmesinde ve MEB’e yapılacak yazışmalarla ilgili tam destek verir.
American LIFE, şubelerine aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verir;

Kurum açma aşamasında;
  • Kuruluş evraklarının hazırlanması,
  • Açılacak olan binanın MEB Standartlar Yönergesine uygunluğu,
  • Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri,
  • Eğitim personeline ilişkin çalışma izin teklifleri,
Kurumların dönüşümü için;
  • Kurum dönüşüm dosyasının hazırlanması,
  • İşten ayrılma ve işe alma evraklarının düzenlenmesi,
  • Yazışmaların usulüne uygun sürdürülmesi,
  • MEB teftişlerine hazırlık yapılması,
  • Yıllık çalışma takviminin hazırlanması vb.
Milli Eğitim standartları ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her noktada merkezimize ulaşabilirsiniz. Alanında uzman personelimizi yerinde destek için kurumunuza davet edebilirsiniz.