Destekler

American LIFE; Milli Eğitim sorumluluklarının yerine getirilmesi, eğitim kalitesinin sürekli artması, satış ekibinin oluşturulması ve güçlendirilmesi, kurumsal kalite kültürünün oluşturulması, reklam ve tanıtım işlerinin sürdürülmesi ile ilgili bayilerine sürekli destek sağlar.