TailorMade Business English, dili sizin işinizde etkili kullanmanızı sağlayacak eğitimin sizinle birlikte planlandığı, size özel bir programdır.

Kurumda görevli her personelin dil ihtiyacı özel anketlerle analiz edilir, altyapıya uygun en iyi çözümler sunulur.

TailorMade Business English dil eğitiminin her bir sektör, kurum ve personel için özel olarak tasarlandığı farklı bir yaklaşımdır.

Bu programlar geliştirilirken terzilerden ilham alınmasının nedeni budur.İş İngilizcesi