American LIFE Language Institute
Hayatta mutlu ve başarılı olmak için insan; Ethos, Pathos ve Logos’a sahip olmalıdır. Fakat sırası çok önemlidir. İnsanın önce Ethos’u sonra Pathos’u ve son olarak da Logos’u olmalıdır.

Eğitim Programlarımız